Langdurig ziek

Langdurige ziekte kan leiden tot extra uitgaven en vaak ook tot verlaging van het inkomen. Er zijn regelingen en bijdragen die ondersteuning kunnen bieden.

Waar heb je in deze situatie mee te maken?
 • Je financiële situatie kan veranderen als je lange tijd ziek bent. Hoeveel loon betaalt je werkgever je als je een poos niet kunt werken? Wanneer heb je recht op een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering? Wat betekent langdurig ziek zijn voor je pensioen? Op Wijzer in Geldzaken vind je antwoorden op deze vragen.

 • Heb je een chronische ziekte of beperking en koop je zorg in met een persoonsgebonden budget? Per Saldo, vereniging van budgethouders, houdt alle ontwikkelingen precies bij. Leden krijgen informatie via de website, cursussen en bijeenkomsten, en het blad EigenWijs.

 • Een lager inkomen kan leiden tot meer recht op toeslagen en andere voorzieningen. Voorkom dat je geld misloopt of moet terugbetalen! Kijk in de Checklist inkomsten op orde welke landelijke en Utrechtse voorzieningen er zijn. Kijk of je gebruik kunt maken van financiële regelingen, en waar je een aanvraag kunt doen.
Regelingen voor Utrechters
 • Heeft jouw ziekte tot gevolg dat je arbeidsongeschikt raakt? Bezoek dan een bijeenkomst Financiën na arbeidsongeschiktheid van U Centraal. Een consulent van U Centraal en een deskundige op het gebied van re-integratie organiseren de bijeenkomst. Je krijgt antwoord op vragen als 'hoe ziet mijn financiële situatie er de komende tijd uit', 'welke rechten en plichten heb ik als arbeidsongeschikte' en 'zijn er (financiële) regelingen waar ik gebruik van kan maken?'. De bijeenkomst is gratis. 

 • Heb je hoge zorgkosten en is je inkomen niet hoger dan 125% van de bijstandsnorm? Dan is de collectieve zorgverzekering van de gemeente Utrecht, de U-polis, misschien een goede keuze. Bij het Top-pakket is het eigen risico meeverzekerd en wordt de eigen bijdrage Wmo/Wlz vergoed. Kijk voor meer informatie op utrecht.nl/u-polis.

 • Voor inwoners met hoge zorgkosten door een chronische ziekte of een beperking heeft de gemeente Utrecht de Regeling tegemoetkoming zorgkosten. Het gaat om een bijdrage van € 200 per jaar voor wie in 2019 € 200 of meer zorgkosten heeft die niet worden vergoed. Kijk op utrecht.nl/werk en inkomen voor informatie over deze regeling. 

 • Voor studenten aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs die door een beperking niet kunnen werken naast hun studie, is er de individuele studietoeslag van de gemeente: een bedrag van € 200 per maand. Mogelijk kom je hiervoor in aanmerking. Zie voor meer informatie en aanvraag het Digitaal Loket van de gemeente Utrecht. Let op! Je kunt de individuele studietoeslag niet achteraf aanvragen.

 • Wil je graag overzicht over je administratie? Dan is de U map een goed hulpmiddel. De U map is een ordner voor je post en je rekeningen. In de ordner vind je ook informatie en tips. Je krijgt de U map als je hulp bij je administratie krijgt van een Utrechtse organisatie. Je kunt bijvoorbeeld gratis deelnemen aan een sorteergroep. Maar je kunt de U map ook zelf gratis ophalen bij het buurtteam in je wijk. 
Tips
 • Controleer op Berekenuwrecht of je recht hebt op landelijke tegemoetkomingen of regelingen van de gemeente Utrecht.

 • Doe aangifte van belasting als je zorgkosten hebt die niet vergoed worden. De aftrek van zorgkosten verlaagt het belastbaar inkomen. In het algemeen betekent dit dat je geld terugkrijgt van de Belastingdienst. Het lagere belastbaar inkomen werkt ook door naar inkomensafhankelijke regelingen, zoals de toeslagen.

 • Zoek je mogelijkheden om je op een lager inkomen voor te bereiden? Maak dan een afspraak bij De Geldzaak.

 • Verandert er iets in je leven, bijvoorbeeld je inkomen of de zorgsituatie? Geef deze verandering dan direct door aan instanties zoals de Belastingdienst. Dit voorkomt problemen in de toekomst. 

 • Je kunt om een inkomenscheck vragen bij je buurtteam. Je krijgt informatie over financiële regelingen die op jouw situatie van toepassing zijn.

 • Als je langdurig ziek bent, is er vaak iemand in je omgeving die veel voor je zorgt: de mantelzorger.  Mantelzorgers zorgen uit liefde en betrokkenheid. Als mantelzorgers over hun eigen grenzen heen gaan, kunnen zij zelf ziek worden. Steunpunt Mantelzorg Utrecht biedt mantelzorgers informatie, advies en ontspannende activiteiten, zodat ze de zorg beter kunnen volhouden. 

 • Huur je met een pgb zelf een zorgverlener in? Dan moet de zorgverlener de verdiensten uit het pgb zelf aangeven bij de Belastingdienst.

 • Maak een account aan op mijnoverheid.nl. Hier ontvang en bewaar je digitale post van verschillende instanties op één plek.
Schulden?
 • Heb je beginnende schulden en denk je er met een goed plan zelf uit te kunnen komen? Maak dan een aflosplan. Je ziet hoeveel geld je maandelijks kan missen en hoe je dat het beste kunt verdelen over de schuldeisers. Op de site zelfjeschuldenregelen.nl wordt stapsgewijs uitgelegd wat je moet doen en vind je voorbeeldbrieven om regelingen met schuldeisers te treffen.

 • Heb je behoefte aan overzicht over je financiën en wil je schulden voorkomen? Het Huishoudboekje is voor iedereen die hulp kan gebruiken om financieel overzicht te houden. Je inkomsten komen binnen bij de gemeente, die betaalt via het (digitale) Huishoudboekje de vaste lasten voor de woning, energie, drinkwater en zorgverzekering. Het bedrag dat overblijft, komt op je rekening en gebruik je als leefgeld.

 • In Utrecht verloopt de toegang naar schulddienstverlening via de buurtteams. Heb je een of meer schulden, wacht dan niet te lang en meld je bij het buurtteam. Het buurtteam kan je helpen. Je kunt bellen, mailen of langsgaan. Via de postcodezoeker vind je het adres van het buurtteam in jouw buurt.

 • Heb je een brief gekregen waarin staat dat je uit je huis gezet wordt of dat energie of water worden afgesloten? Neem dan direct contact op met het buurtteam en vertel dat het om een crisissituatie gaat. Bel 030 286 52 11 als je al binnen één week uit je huis gezet wordt of als de monteur op de stoep staat om energie of water af te sluiten.